МУКАЧІВСЬКИЙ ДНЗ № 9
Сторінка фізінструктора

 

Важливим завданням у роботі дошкільного закладу на 2013-2014 навчальний рік є: здійснення комплексного підходу розв'язання проблеми зміцнення здоров'я дітей, забезпечення їх всебічного розвитку через активні форми фізично-оздоровчої роботи. Інструктор з фізичного виховання  добре володіє методикою фізичного виховання дошкільнят, будує роботу на принципах системності і наступності в роботі, чітко диференціює вимоги та шляхи співпраці з дітьми різних вікових груп .

В роботі використовує елементи методики М.Єфименко, веде облік та розробляє комплексні плани індивідуальної роботи з диспансерними та часто хворіючими дітьми. Ним належна увага приділяється питанню взаємодії з батьківським колективом щодо формування здорової особистості дошкільника

Цілеспрямована робота дошкільного закладу з фізичного виховання, система оздоровчих заходів забезпечують якісну базову підготовку дітей до шкільного життя. Важливе місце в забезпечені достатньої активності дошкільнят займають прогулянки, пішохідні переходи, проведення спортивних свят та розваг, днів здоров'я які проводяться інструктором з фізкультури