МУКАЧІВСЬКИЙ ДНЗ № 9
Навчальний процес

Основні завдання закладу на 2013-2014 навчальний рік :

1.   Вивчення особливостей структурування  та змісту Нової редакції Базового компоненту дошкільної освіти .

2.   Форми організації життєдіяльності дітей дошкільного віку за програмою " Дитина в дошкільні роки "

3.  Оновлення дидактичного матеріалу , забечпечення освітнього процесу за новою програмою .

4 .Продовжувати роботу щодо формування здоров"язберігаючої  компетентності дітей через призму формування доступних знань і уявлень про здоровий спосіб життя , про безпеку життєдіяльності шляхом спільних зусиль з батьками .

5. Формування повноціного розвивального предметно - ігрового та кумунікативного середовища , яке сприяло б соціалізації дитини  та впливало б на всі аспекти її розвитку .